VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PRAVIS TẠI VIỆT NAM:

Địa chỉ: Số 03, Đường Số 44, Phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Hotline: 0937 40 7777 

  
HEAD OFFICE : 4/5F, Jaeyoon Bld, 10, Baumoe-ro 21-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea 
Tel. 82. 2. 576. 2205 / Fax. 82. 2. 576. 2204

FACTORY : B-903~905, Ssangyong IT-Twin Tower, 531, Dunchon-daero,
Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel. 82. 70. 7500. 4791 / Fax. 82. 31. 733. 3568

Copyright PRAVIS SYSTEMS Co.Ltd., All right Reserved