VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PRAVIS TẠI VIỆT NAM:

Địa chỉ: Số 74, Đường Số 7, Phường An Phú, Quận 2, TP. HCM
Hotline: 08 38 380 380 - 08 38 308 308 (24 lines)

  
HEAD OFFICE : 4/5F, Jaeyoon Bld, 10, Baumoe-ro 21-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea 
Tel. 82. 2. 576. 2205 / Fax. 82. 2. 576. 2204

FACTORY : B-903~905, Ssangyong IT-Twin Tower, 531, Dunchon-daero,
Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel. 82. 70. 7500. 4791 / Fax. 82. 31. 733. 3568

Copyright PRAVIS SYSTEMS Co.Ltd., All right Reserved